ONBEVLEKT HART
 VAN MARIA

Maurits Lauwersplein
(Wijnberg)
 

 

Voor foto´s en ligging klik hier
 
 Deze kerk is een relatief jonge kerk. De plannen dateren van 1963-65
 en met de bouw van de kerk werd gestart in maart 1968. Ze werd in
 gebruik genomen op 29 november 1969. Het
gebouw is een ontwerp
 van Dom Hans van der Laan (Vaals, Nl) in samenwerking met het
 architectenbureau van zijn broer Nico van der Laan en architect Jozef
 Lietaert (Brugge)
.  De bezoeker vindt er zuiverheid van maat en vorm, van lijn en ruimte,  van verhoudingen en getallen terug.  Ook het meubilair werd door  Van der Laan ontworpen.
Gezien de architecturale waarde werd ze  opgenomen in
de lijst van beschermde monumenten.

 Nuttige links
 ● Wikipedia

 ● Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria