AGENDA

 

Sint-Hilarius Sint-Theresia Wijnberg

SINT-HILARIUS 

Dinsdag 23 januari:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Woensdag 24 januari:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 25 januari: Bekering van de H. Apostel Paulus
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 26 januari: HH. TimoteŘs en Titus
08.30 u.
          Mis in het klooster.
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster. 

Zaterdag 27 januari:
17.00 u.
          Mis voor de overledenen van de voorbije maand vanwege de
                        buren en de broederschap: voor Arnold Dewulf, Erna Martin,
                        Maria Smalle, Ninette Vandenberghe, Roger Questroy,
                        Willy Verbeke

Zondag 28 januari: 4de zondag door het jaar
08.30 u.
          Mis in ‘t klooster

Maandag 29 januari:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Dinsdag 30 januari:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Woensdag 31 januari: H. Johannes Bosco
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 1 februari:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 2 februari: Opdracht van de Heer
08.30 u.
          Mis in het klooster.
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster. 

Zaterdag 3 februari:
17.00 u.
          Gebedsdienst voor Maurice Vansteenkiste en echtgenote
                         Maria Esprit en voor Willy Seynhaeve, echtgenoot van
                         Nelly Verbrugge


Zondag 4 februari: 5de zondag door het jaar

08.30 u.         
Eucharistie in ‘t klooster

 
top

Sint-Theresia

Zondag 28 januari: 4de zondag door het jaar
10.00 u.         
Eucharistie

Zondag 4 februari: 5de zondag door het jaar
10.00 u.         
Eucharistie

 top

Onbevlekt Hart van Maria 

Dinsdag 23 januari:
09.00 u.         
Eucharistie 

Zondag 28 januari: 4de zondag door het jaar
09.00 u.         
Eucharistie

Dinsdag 30 januari:
09.00 u.         
Eucharistie 

Donderdag 1 februari:
19.30 u.
          Christelijke Meditatie 

Zondag 4 februari: 5de zondag door het jaar
09.00 u.         
Eucharistie voor de overledenen van de voorbije 2 maanden:
                         Frans Robesyn, Jeannette Vandewalle

 top

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria