AGENDA

 

Sint-Hilarius Sint-Theresia Wijnberg

SINT-HILARIUS 

Dinsdag 24 april: H. Fideles van Sigmaringen
08.30 u.         
Mis in het klooster

Woensdag 25 april: H. Marcus
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 26 april:
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 27 april:
08.30 u.
          Mis in het klooster.
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster. 

Zaterdag 28 april: H. Petrus Chanel – H. Ludovicus
17.00 u.
          Jaarmis voor Michel Callens en Gaby Vermeersch en voor de
                         overledenen van de voorbije maand vanwege de geburen en de
                         broederschap: voor Adrienne Lagae, Germaine Vandenberghe,
                         Ivonne Vlieghe, Willy Benoit, Remi Coucke, Willem Termote,
                        Jeannette Hall, Liliana Suys en Magda Vansteenkiste.
                        Jaarmis voor overleden echtgenoot PM


Zondag 29 april: 5de Paaszondag

08.30 u.         
Mis in ‘t Klooster

Maandag 30 april: H. Pius V, paus
08.30 u.         
Mis in het klooster

Dinsdag 1 mei: H. Jozef, arbeider
08.30 u.         
Mis in het klooster

Woensdag 2 mei: H. Athanasius
08.30 u.         
Mis in het klooster

Donderdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus
08.30 u.         
Mis in het klooster

Vrijdag 4 mei:
08.30 u.
          Mis in het klooster.
18.00 u.
          Rozenkrans + aanbidding in het klooster.
18.30 u.
          Gebedsstonde aan de kapel van de Goudbergstraat

Zaterdag 5 mei:

17.00 u.
          Fundatiemis voor Maria Doutrebon

Zondag 6 mei: 6de Paaszondag
08.30 u.         
Mis in ‘t klooster

 
top

Sint-Theresia

Zondag 29 april: 5de Paaszondag
10.00 u.         
Eucharistie

Woensdag 2 mei:
20.00 u.         
Vormselwake 

Zondag 6 mei: 6de Paaszondag
10.00 u.         
Eucharistie

 top

Onbevlekt Hart van Maria 

Dinsdag 24 april: H. Fideles van Sigmaringen
09.00 u.         
Eucharistie

Zondag 29 april: 5de Paaszondag
09.00 u.         
Eucharistie

Dinsdag 1 mei:
GEEN EUCHARISTIE 

Donderdag 3 mei: HH. Filippus en Jacobus
19.30 u.         
Christelijke Meditatie in ’t klooster
20.00 u.         
Vormselwake 

Zondag 6 mei: 6de Paaszondag
09.00 u.         
Eucharistie
 

 top

Parochiefederatie - Wevelgem
Sint Hilarius - Sint Theresia - Onbevlekt Hart van Maria